Medlemsskab

Indmeldelse er enkelt

 

Du komer ned på Hamlet og henvender dig i Informationen. Husk dit sygesikrings- eller kørekort

 

Her fortæller de om de mange aktiviteter, du kan deltage i, og de udsteder medlemskortet til dig.

For at deltage i aktiviteter skal du være medlem.

Du være selvhjulpen, og selv klare din transport til og fra Hamlet.

Kontingent

Dit kontingent i 2019 er kr. 116,00 pr. måned. Alle, også frivillige, betaler kontingent.

Som pensionist bliver du automatisk trukket over pensionen.

Som efterlønsmodtagere betaler du kontant ved indmeldelse og hver den første i måneden.

Hvis du ændrer adresse eller telefon


Du skal blot henvende dig i Informationen og fortælle om dine ændringer.

 

Du kan gøre det, når du alligevel er på Hamlet, og du kan også ringe på telefon 49 28 38 48.
 

Medlemskort
 

Aftal med Informationen, hvornår dit medlemskort er klar, så du kan hente det.

Husk at have det med dig, når du er på Hamlet,

fordi du vil måske blive bedt om at vise det.

Udmeldelse

 

Du kan til enhver tid melde dig ud. Husk at du skal gøre det skriftligt. Du er medlem indtil slutningen af måneden efter, at du har afleveret din udmeldelse,.

 

Husk at aflevere dit medlemskort til et af medlemmerne af Centerrådet eller Aktivitetetsrådet.